آغاز به کار


: 868

آغاز به کار فروشگاه مان در سال 1399

آورده های ساختمانی مان با رعایت کلیه موارد بهداشتی از سی فروردین ماه 1399 پذیرای بازدید کنندگان ‍محترم می باشد. 

ساعت کار فروشگاه از یکم اریبهشت 1399

صبح از ساعت 9 تا 13:30

بعد از ظهر از ساعت 17 تا 21:30