تولید انواع اسلب ایرانی


: 1161

تولید انواع اسلب های ایرانی

انواع اسلب های پرسلان مات و پولیش ایرانی در ابعاد 240*120 و 240*118 در آورده های ساختمانی مان.

کلیه اسلب های فوق قابل نصب بر روی کف و دیوار  بوده و تنوع طرح و رنگ اسلب های فوق ، امکان طراحی های ویژه را فراهم نموده است.  نمونه هایی از اسلب های اجرا شده جهت آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان به تصویر کشیده شده است.

 

اسلب GALAXY و PANDA

 اسلب EMERALD

اسلب GALAXY

اسلب CALACATTA BLACK و VERSILIA BOOK MATCH